Dotacje: dofinansowanie do fotowoltaiki 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje znaczące zwiększenie środków na projekty prośrodowiskowe w tym roku, przekraczając kwotę 15,8 mld zł, co stanowi wzrost o ponad 1 mld zł w porównaniu z 2023 rokiem - wynika z informacji przekazanych przez Fundusz agencji PAP.

Według planów finansowych, dotacje z tej puli mają wynieść ponad 11,7 mld zł, co stanowi kluczowy element budżetu na rok 2024. W porównaniu z rokiem poprzednim, jest to wzrost o 17% - oznacza to istotne wsparcie dla projektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejszym priorytetem w planowanym budżecie funduszu na 2024 rok będzie kontynuacja finansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste powietrze”. Szacuje się, że wydatki na ten cel osiągną ponad 5,4 mld zł, co stanowi aż 35% ogółu wydatków Narodowego Funduszu. Program ten jest kluczowy dla poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej, a także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

NFOŚiGW podkreślił, że rosnąca skala nakładów na program „Czyste powietrze” będzie możliwa dzięki środkom prefinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Planowane jest pozyskanie ponad 600 mln zł na ten cel.

Kolejnym istotnym obszarem finansowania będzie realizacja wieloletniego zobowiązania „OZE i efektywność energetyczna”. W 2024 roku przeznaczonych zostanie ok. 3,3 mld zł na inwestycje związane z podniesieniem efektywności energetycznej oraz produkcji energii z odnawialnych źródeł. Główne inwestycje w tym obszarze skupią się na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale, zakłady lecznicze, hospicja, obiekty zabytkowe, sakralne i kulturalne.

Fundusz podkreślił również rozwój inwestycji finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego, wspierającego modernizację systemu energetycznego. Przewiduje się przeznaczenie ponad 2,7 mld zł na inwestycje związane m.in. z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii OZE, podnoszeniem efektywności energetycznej oraz racjonalną gospodarką odpadami.

Planowane inwestycje NFOŚiGW na rok 2024 pokazują zobowiązanie do ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej i wspierania innowacyjnych projektów proekologicznych. Zwiększone nakłady świadczą o skutecznej strategii finansowej funduszu, który stawia na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska na najwyższym poziomie.

Zobacz więcej wpisów