Net-billing

Od 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, każdy Klient, który zdecyduje się na  instalację fotowoltaiczną, będzie rozliczany w systemie net-billingu.

Net-billing to nowy system rozliczania się osób, które wdrożyły/wdrożą instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku. Wcześniej obowiązywał tzw. system opustów. Od razu uspokajamy - fotowoltaika nie straci na opłacalności. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację ze specjalistami Tom-Ener.

Na czym polega net-billing?

Net-billing wprowadzono w celu zwiększenia autokonsumpcji, zagwarantowania rynkowego sposobu rozliczania nadwyżek energii oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych. To system prosty i sprawiedliwy społecznie.

Nowelizacja promuje autokonsumpcję, czyli inwestycję adekwatną do indywidualnego, faktycznego zapotrzebowania na energię. Z nadprodukcji prosument będzie mógł otrzymać nie więcej niż 20% wartości mocy miesięcznie wprowadzonej do sieci. Chodzi o to, żeby przestało się opłacać tworzenie zbyt dużych i mocnych instalacji. 

Na czym polegał wcześniejszy system opustów?

Zgodnie z systemem opustów, prosument miał prawo oddać nadmiar mocy do sieci i odebrać do 80%. Był to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej z mikroinstalacji. Rozliczenie odbywało się w okresie rocznym. Dla instalacji o mocy do 10 kW, za 1 kWh oddaną do sieci prosument mógł odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy 10-50 kW, rozliczenie odbywało się w stosunku ilościowym 1:0,7. Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszczał opłaty dystrybucyjnej. 

Uwaga! Jeśli zgłosiłeś instalację PV do zakładu energetycznego do 31 marca 2022 roku, rozliczasz się w systemie opustów przez 15 lat. 

Okres przejściowy w systemie net-billingu​

Przejściowy system opustów Net-billing (ceny miesięczne) Net-billing (ceny godzinowe)
1-04-2022 do 30-06-2022 1-07-2022 do 30-06-2024 od 01-07-2024
Nadwyżki wyprodukowane w ciągu tych 3 mc zostaną rozliczone po średniej cenie z czerwca 2022 Nadwyżki energii będą rozliczane po średniej cenie rynkowej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego Nadwyżki energii będą rozliczane wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego

 

System net-billingu zakłada okres przejściowy. Po okresie przejściowym, czyli od 1 lipca 2022 roku, przez kolejne 2 lata, energia będzie rozliczana na podstawie jej średniej ceny miesięcznej. Zaś począwszy od 1 lipca 2024 roku rozliczenie będzie bazowało na godzinowej cenie giełdowej. Co ważne, sprzedaż energii rozliczana będzie w cenie hurtowej, a jej kupno – w wyższej cenie detalicznej.

Net-billing w skrócie

AUTOKONSUMPCJA ENERGIA WPROWADZONA DO SIECI ENERGIA POBIERANA Z SIECI
  • Energię z PV wykorzystujesz na bieżąco (w czasie rzeczywistym)
  • Skonsumowana energia nie podlega opodatkowaniu ani innym kosztom
  • Za każdą kWh otrzymujesz wynagrodzenie na podstawie średniej miesięcznej ceny sprzedaży z TGE
  • Wartość energii jest zamieniana na złotówki, więc na osobnym koncie w zakładzie energetycznym masz utworzony tzw. depozyt
  • Środki z depozytu możesz wykorzystać tylko na energię czynną pobraną z sieci
  • Opłaty dystrybucyjne pozostają bez zmian
  • Pobierasz energię zgodnie z cennikiem obowiązującym w Twoim zakładzie energetycznym

 

Czy instalacja fotowoltaiczna nadal się opłaca?

Zdecydowanie TAK. Jedynie wydłuży się czas zwrotu z inwestycji. System net-billingu obowiązuje nie tylko w Polsce, ale również (od dawna zresztą) w USA, we Włoszech, w Portugalii czy Indonezji. 

O mechanizmie net-billingu i korzyściach z posiadania fotowoltaiki można przeczytać na stronie rządowej. Z oficjalnych wyliczeń wynika, że wdrażając instalację o mocy 4,5 kWp możesz obniżyć rachunki za energię elektryczną o 50-60%. Oczywiście na ostateczną wysokość rachunku wpływają różne czynniki, w szczególności własna autokonsumpcja oraz cena za sprzedaż energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!