Oferta

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i paliwa gazowego

Zapewniamy wnikliwą analizę obecnego i przyszłego zapotrzebowania oraz przejmujemy wszelkie obowiązki,
związane z kontraktowaniem energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ofertę kierujemy przede wszystkim do małych, średnich i dużych firm oraz instytucji publicznych.


Nasza oferta

Kontraktowanie energii elektryczne

Kontraktowanie energii elektrycznej i paliwa gazowego dla SME, instytucji publicznych i dużych odbiorców

Prowadzenie szkoleń branżowych

Prowadzenie szkoleń branżowych również dla firm Partnerskich Sprzedawców Energii i Gazu

Rozwiązywanie umów

Skuteczne rozwiązywanie niekorzystnie podpisanych umów na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego

Formalności kredytowe

Pomoc w załatwianiu formalności kredytowych na inwestycje

Pomoc w wyborze oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród propozycji wiodących na rynku firm energetycznych i gazowych

Partycypacja w kosztach

Po indywidualnych ustaleniach – Partycypacja w kosztach inwestycji


Dlaczego warto?

  • Możliwość uzyskania najkorzystniejszych cen energii i gazu
  • Negocjowanie dogodnych terminów płatności
  • Gwarancja stałych cen w okresie obowiązywania umowy
  • Wykluczenie z umów niekorzystnych dla Klienta zapisów
  • Precyzyjne dopasowanie taryf i mocy umownej do potrzeb
  • Obiektywne podejście, dzięki pełnej niezależności od koncernów

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!