Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych przez administratora danych za pośrednictwem serwisu internetowego tom-ener.pl.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Tom-Ener Sp. z o.o. z siedzibą
w Radzionkowie przy ul. Unii Europejskiej 1B, o nr KRS 0000632539; NIP 6452548053; REGON 365195274.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

  • mailowo – adres e-mail: biuro@tom-ener.pl
  • telefonicznie pod numerami 574250610 lub 577588740
  • listownie na adres siedziby administratora danych;

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Gromadzone przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego tom-ener.pl dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania ww. serwisem (w tym w szczególności do celów statystycznych) oraz odpowiedzi na przesłaną do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego korespondencję.

Jeśli zaznaczy Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celach określonych w ww. zgodzie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO, czyli wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie prowadzenia statystyk dotyczących serwisu internetowego oraz archiwizacji korespondencji.

3. Gromadzenie danych, rodzaj gromadzonych danych oraz zastosowanie plików cookies

Dane osobowe gromadzone są podczas korzystania z serwisu internetowego Administratora, np. w momencie wykorzystania formularza kontaktowego (Pani/Pana imię, nazwisko oraz adres e-mail/numer telefonu, treść wiadomości) oraz poprzez zastosowanie przez Administratora narzędzi statystycznych – Google Analitycs (dane gromadzone w celach statystycznych).

Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera (tzw. logi serwera). Logi serwera obejmują publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę stacji klienta – o ile identyfikacja jest możliwa, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o Pani/Pana przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Pani/Pana identyfikacji.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Są to dane informatyczne (w szczególności małe pliki tekstowe) wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego.

Serwis wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Dane uzyskane w ten sposób są gromadzone i przetwarzane w celach:

a) pomiaru ruchu internetowego strony internetowej,

b) tworzenia statystyk

c) uzyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej

Istnieje możliwość całkowitego uniemożliwienia umieszczania plików typu cookies na Pani/Pana urządzeniu oraz uniemożliwienia ładowania się skryptów wtyczek w serwisie. Administrator informuje, iż w większości przeglądarek internetowych można: usuwać pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować przysyłanie plików typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Można również uniemożliwić ładowanie się wtyczek, np. przez blokowanie skryptów.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies oraz wtyczek internetowych.

Akceptacja dotycząca zbierania plików typu cookies może zostać odwołana przy użyciu opcji konfiguracyjnych dostępnych w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach:

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Opera:

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora danych (np. pracownicy Administratora), podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora (tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, w tym dostawca usług hostingowych, w razie wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych – podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji marketingu Administratora, w tym dostawca systemu telemarketingowego służącego do zarządzania połączeniami telefonicznymi, dostawca systemu do umawiania spotkań), dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne w przypadku wystąpienia sporu), a także inne podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Tom-Ener Sp. z o.o., również podmioty z ww. grupy.

5. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google (Analitycs), Pani/Pana dane zebrane na skutek korzystania z serwisu internetowego mogą być przekazywane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Stosowane narzędzia Google’a zapewniane są − o ile nie określono inaczej w treści którychkolwiek dodatkowych warunków − przez Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zaś dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii − Google Ireland Ltd zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google LLC lub Google Ltd są zwane dalej „Google”). Z uwagi na to, że Google wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się na całym świecie, w tym w poza obszarem EOG, Google stosuje wzorcowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.

Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analitycs może Pani/Pan znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
https://policies.google.com/privacy#infocollect

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zbierane za pośrednictwem naszego serwisu internetowego przechowywane będą do czasu wycofania udzielonej zgody, skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, upływu okresu przedawnienia roszczeń lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Serwis nie zbiera w automatyczny sposób informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach typu cookies.

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będzie dokonywać profilowania. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, Administrator będzie dokonywał profilowania poprzez odpowiedni dobór treści marketingowych, aby dostosować komunikaty do Państwa preferencji.

8. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pani/Pan do przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z formularzy w naszym serwisie. W przypadku danych podanych fakultatywnie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu, w którym udzielono zgody, do chwili jej cofnięcia.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można na dole strony internetowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!