Fotowoltaika - Słownik Terminów: Odkryj Świat Energii Słonecznej

W dzisiejszych czasach energia słoneczna odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i oszczędzaniu na rachunkach za prąd. Jednak aby w pełni zrozumieć potencjał fotowoltaiki, warto poznać podstawowe pojęcia i terminy z nią związane. W tym artykule przyjrzymy się słownikowi terminów fotowoltaicznych, które pomogą Wam zrozumieć świat paneli słonecznych, inwerterów i optymalizacji mocy.

1. Panele Fotowoltaiczne

Pierwszym pojęciem, które warto poznać, są panele fotowoltaiczne, znane również jako moduły fotowoltaiczne. Są to urządzenia, które składają się z komórek słonecznych, wykonanych zazwyczaj z krzemionki. Panele te przekształcają energię słoneczną w prąd elektryczny, który może być wykorzystany w naszych domach.

2. Inwerter/Falownik

Inwerter to kluczowy element każdej instalacji fotowoltaicznej. Jego główną rolą jest konwersja prądu stałego generowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który jest używany w gospodarstwach domowych lub przesyłany do sieci energetycznej. Dzięki inwerterowi energia słoneczna staje się dostępna i użyteczna. Możemy się również spotkać określeniem „falownik” ;)

3. Optymalizacja Mocy

Optymalizacja mocy to zaawansowana technologia, która umożliwia kontrolowanie i monitorowanie wydajności każdego panelu fotowoltaicznego w instalacji. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności i efektywności energetycznej, nawet w przypadku cieni lub zabrudzeń paneli.

4. Mikroinwertery

Mikroinwertery to rodzaj inwerterów, które są montowane na poziomie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. To rozwiązanie pozwala na niezależne monitorowanie i kontrolowanie każdego panelu, eliminując ryzyko spadku wydajności w przypadku problemów z jednym z paneli.

5. Net Metering

Ten system rozliczenia obowiązywał do 31-03-2022 roku. Net metering to mechanizm, który pozwalał użytkownikom instalacji fotowoltaicznych na zwracanie nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. Kiedy instalacja generuje więcej energii niż zużywa, nadwyżka jest przesyłana do sieci, czyli użytkownik magazynuje energię w Zakładzie Energetycznym. To sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej. Należy zaznaczyć, że po roku niewykorzystany w ramach opustu nadmiar energii elektrycznej przepada z tego względu moc instalacji PV powinna być precyzyjnie dobrana do zużycia energii.

6. Net Billing

Obowiązuje od 01-04-2022 roku. Jest to system, w którym właściciel instalacji fotowoltaicznej ma możliwość dostarczania nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci energetycznej i otrzymywania kredytu lub zwrotu za tę nadwyżkę na swoim rachunku za prąd. Brana jest tu pod uwagę średnia cena za energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energią Elektryczną (docelowo będzie to stawka godzinowa), która obowiązywała w poprzednim miesiącu.

Net-billing jest korzystny dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, ponieważ pozwala na oszczędzanie na rachunkach za prąd i umożliwia wykorzystanie nadmiaru wyprodukowanej energii. To również przyczynia się do rozwoju odnawialnych źródeł energii i promuje produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej lub innych źródeł.

Więcej o tym rozliczeniu możecie się dowiedzieć tu Net-billing - TOM-ENER

7. Depozyt prosumencki

Depozyt prosumencki odpowiada wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej energię elektryczną, przeznaczoną na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta.

8. Half Cut? Co to takiego?

W typowym module opartym na technologii krzemowej znajduje się 60 ogniw, w half cut 120. Ogniwa połówkowe wiązane są w łańcuchy (sub-moduły) połączone ze sobą równolegle, w efekcie czego “połówka” ma zbliżony prąd i napięcie wyjściowe do “całości”.

Moduły HALF CUT charakteryzują się:

•        większą mocą wyjściową,

•        mniejszym współczynnikiem temperaturowym,

•        lepszą pracą przy częściowym zacienieniu czy zabrudzeniu ogniwa fotowoltaicznego,

•        większą wytrzymałością mechaniczną.

 

9. Kąt Nachylenia

Kąt nachylenia paneli słonecznych jest istotny dla ich wydajności. Optymalny kąt nachylenia pozwala na najlepsze wykorzystanie promieni słonecznych. Kąt ten może być dostosowany do lokalizacji geograficznej, co pomaga w osiągnięciu maksymalnej produkcji energii.

10. Montaż na Dachu vs. Montaż na Ziemi

Instalacje fotowoltaiczne można montować na dachach budynków lub na ziemi. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości. Montaż na dachu jest bardziej popularny, ponieważ wykorzystuje dostępną przestrzeń na dachu budynku, podczas gdy montaż na ziemi może być stosowany w przypadku, gdy nie ma odpowiedniej powierzchni na dachu.

Warto poznać te podstawowe pojęcia związane z fotowoltaiką, ponieważ pomogą Wam zrozumieć, jak działa energia słoneczna i jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z paneli fotowoltaicznych. Dzięki nim możecie świadomie podejmować decyzje związane z inwestycją w odnawialne źródła energii, oszczędzając jednocześnie na rachunkach za prąd i dbając o środowisko.

Jeśli macie pytania lub jesteście zainteresowani rozpoczęciem swojej przygody z fotowoltaiką, nie wahajcie się skontaktować z nami. Nasz zespół ekspertów służy pomocą i gotów jest odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące energii słonecznej.

 

 

#Fotowoltaika #OdnawialneŹródłaEnergii #EnergiaSłoneczna #SłownikFotowoltaiczny #OszczędnościEnergetyczne #Śląsk #Chorzów #Zabrze #Katowice #Tarnowskie Góry #Bobrowniki #Świerklaniec #RudaŚląska

Zobacz więcej wpisów