Gruntowe pompy ciepła - czy to się opłaca?

Najpopularniejszy model pomp ciepła? Gruntowe.

Nie tylko są historycznie jednymi z najwcześniejszych technologii, ale mają też najlepszą wydajność i są w stanie całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie budynku na ciepło – jego ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową.

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują do działania tzw. lewobieżny obieg termodynamiczny, co w praktyce oznacza, że szereg przemian termodynamicznych (którym podlegają określone czynniki termodynamiczne), odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Poza tym to, co charakteryzuje gruntowe pompy ciepła, to fakt, że wszystkie elementy jego systemu tworzą zamknięty układ, wewnątrz którego krąży pewien ekologiczny czynnik roboczy (np. glikol). Jego obieg wymusza pompa obiegowa zasilana energią elektryczną. Ten model pomp ciepła może być zamontowany w postaci kolektora poziomego (zajmują więcej przestrzeni) lub pionowego (większy nakład finansowy w porównaniu do kolektorów poziomych).

Jakie są główne zalety gruntowych pomp ciepła? Ich praca jest stabilna, ze względu na temperaturę gruntu, która jest stała poniżej strefy przemarzania. Będą doskonale spełniać swoją funkcję niezależnie od warunków atmosferycznych.

Jakie są wady gruntowych pomp ciepła? System ten jest droższy niż instalacja powietrznej pompy ciepła i w przypadku montażu kolektora poziomego, wymaga zajęcia dużej powierzchni.

Zobacz więcej wpisów