Inwestycja w Pompy Ciepła, a nowe podatki

Według informacji Polskiego Alarmu Smogowego, gospodarstwa domowe w Polsce są głównymi sprawcami aż 78% pyłu zawieszonego PM2,5, jednego z najgroźniejszych składników smogu. Dodatkowo, budynki odpowiadają za emisję aż 38% CO2. Niewątpliwie, walka ze smogiem i redukcja emisji są kluczowe dla poprawy jakości powietrza. Zmiana źródła ogrzewania na pompę ciepła jest jednym z ekologicznych kroków, jednak obecny podatek ETS stanowi barierę dla tych, którzy chcą działać z myślą o środowisku.

Dobra wiadomość to planowane wprowadzenie nowego podatku ETS2, który ma zmniejszyć obciążenie dla osób inwestujących w pompy ciepła. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wskazuje, że perspektywy rozwoju tej branży są obiecujące, zwłaszcza z uwagi na stabilizację cen energii elektrycznej i zmiany przepisów. Choć w 2023 roku zanotowano 30% spadek inwestycji, dłuższe horyzonty czasowe są o wiele bardziej obiecujące.

Jednym z kluczowych problemów jest obecny podatek ETS, który stanowi ponad 40% ostatecznej ceny energii elektrycznej w Polsce. To obciążenie dotyka również użytkowników pomp ciepła, co budzi niezadowolenie. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, podkreśla tę niesprawiedliwą sytuację, zauważając, że korzystanie z paliw kopalnych nie wiąże się z dodatkowym obciążeniem podatkowym.

Raport organizacji wskazuje na planowane zmiany od 2027 roku, które obejmą paliwa kopalne, a podatek będzie stopniowo rosnąć, osiągając pełną stawkę po 2030 roku. To stanowi poważne wyzwanie dla tych, którzy zwlekają z inwestycją w pompę ciepła. Dostępne obecnie programy dofinansowania mogą ułatwić podjęcie tej decyzji, zwłaszcza w obliczu prognozowanego wzrostu cen.

Nie wyklucza się również wprowadzenia specjalnej taryfy dla pomp ciepła, co może zwiększyć opłacalność inwestycji. W programie Koalicji Obywatelskiej pojawia się obietnica wprowadzenia takiej taryfy na 7 lat od drugiej połowy przyszłego roku. Chociaż brakuje jeszcze konkretnych przepisów, to zmiany na scenie politycznej wskazują na potencjalne korzyści dla ekologicznych rozwiązań, takich jak pompy ciepła.

Podsumowując, inwestycja w pompę ciepła może stać się bardziej opłacalna w najbliższych latach, zwłaszcza z uwagi na planowane zmiany podatkowe i rosnące zainteresowanie ekologią. Ochrona środowiska staje się priorytetem, a wspieranie odnawialnych źródeł energii jest kluczowe dla przyszłości naszego kraju.

Zobacz więcej wpisów