Magazyn energii

Magazynowanie energii to w Polsce temat stosunkowo nowy, który do tej pory nie został prawnie uregulowany. Istnieją jednak pewne rozwiązania, które umożliwiają przechowywanie nadwyżki prądu, kiedy jego produkcja przeważa nad zużyciem. Nadwyżki te mogą być wykorzystane wtedy, gdy zapotrzebowanie na prąd jest wyższe niż jego bieżąca produkcja.

Co się jednak dzieje, kiedy mając instalację fotowoltaiczną, nie posiadamy magazynu energii?

Jej nadwyżka trafia do sieci, skąd możemy ją pobrać, ale tylko w 80%. Prognozuje się, że w przyszłości magazyny energii będą chętnie stosowanym rozwiązaniem – póki co przechowywanie energii w ten sposób to kosztowna inwestycja. Szerzej opisane zalety i wady magazynów energii przedstawimy w najbliższych aktualizacjach.

Zobacz więcej wpisów