Program Mój Prąd

Czy pandemia miała wpływ na branżę fotowoltaiki?
Tak, ale z całą pewnością nie zahamowała jej rozwoju!
Choć niepewna sytuacja gospodarcza i zawodowa skłoniła wiele osób do odroczenia decyzji o założeniu instalacji fotowoltaicznej, to mimo wszystko przewiduje się, że 2021 rok będzie obfitował w nowe realizacje.
Ważnym elementem tego rozwoju jest program „Mój Prąd” ogłoszony 23 lipca 2019 roku przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska. Jego celem jest zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii w Polsce. Nabór do trzeciej edycji programu planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia tego terminu lub skrócenia go w przypadku wyczerpania alokacji środków. Do programu będą kwalifikowały się wydatki poniesione po 31.01.2021 r., a więc o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także te osoby, które kupiły instalacje przed ogłoszeniem naboru i które spełniają pozostałe warunki programu.
Będziemy na bieżąco informować o programie „Mój Prąd”.

Zwrot części kosztów poniesionych na rzecz założenia instalacji fotowoltaicznej jest bez wątpienia czynnikiem, który będzie sprzyjał podejmowaniu decyzji o korzystaniu z energii ze słońca.

Zobacz więcej wpisów