Nowy Program Dofinansowania dla Odnawialnych Źródeł Energii w Gospodarstwach Rolnych

Wprowadzając innowacyjny program wsparcia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zainicjowała nowy etap finansowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii i poprawą efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych. Program ten oferuje atrakcyjne możliwości dofinansowania, sięgające nawet 1,7 miliona złotych, co stanowi solidny bodziec dla potencjalnych uczestników. Okres zgłoszeń rozpoczyna się 25 stycznia i potrwa do 23 lutego 2024 r., zapewniając rolnikom odpowiednią przestrzeń czasową na skorzystanie z tej unikalnej szansy.

ARiMR precyzyjnie określa trzy obszary, które kwalifikują się do subsydiów. W obszarze A, obejmującym biogazownie rolnicze, wsparcie obejmuje budowę nowych instalacji, z wyłączeniem prac budowlanych dotyczących już istniejących biogazowni rolniczych. Regulamin nakłada jednak pewne ograniczenia, wymagając, między innymi, by całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekraczała 50 kW.

W obszarze B, który obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz instalacje do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego, kwalifikujące się inwestycje muszą mieć związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Dofinansowanie obejmuje zakup mikroinstalacji PV, instalacji cieplnych, magazynów energii oraz innych urządzeń z nimi związanych. O szczegółach można przeczytać w regulaminie dostępnym na stronie ARiMR.

Obszar C skupia się na poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich. Wsparciu podlegają operacje termomodernizacyjne, takie jak docieplenie ścian, dachu, zakup okien czy instalacji energooszczędnego oświetlenia. Ograniczenia mocy urządzeń pozostają zgodne z obszarem B.

Program jest skierowany do producentów rolniczych zarejestrowanych w ewidencji, którzy otrzymali jednolitą płatność obszarową w 2023 roku lub prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo, warunkiem uzyskania dofinansowania jest ukończenie specjalistycznego szkolenia.

Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta zależy od obszarów, na które składa się wniosek. Warto zaznaczyć, że zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR w okresie od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie agencji. To wyjątkowa szansa dla rolników zainteresowanych modernizacją i zrównoważonym rozwojem swoich gospodarstw.

Zobacz więcej wpisów