OZE na Terenie Województwa Śląskiego: Innowacyjny Projekt Grantowy dla Miasta Tarnowskie Góry

Miasto Tarnowskie Góry, z niesłabnącym zapałem w kwestiach zrównoważonego rozwoju, ogłosiło ambitny projekt grantowy o nazwie "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry". Celem projektu jest uzyskanie aż 60 milionów złotych dofinansowania, mającego służyć rozwojowi infrastruktury energetyki odnawialnej na terenie miasta.

Projekt "Rozwój energetyki rozproszonej" stanowi kontynuację wcześniejszych działań, w tym zakończonego wiosną 2023 roku projektu instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w ponad 700 nieruchomościach. Jarosław Wasążnik, naczelnik miejskiego Wydziału Strategii i Rozwoju, zaznaczył istotną różnicę między obiema inicjatywami. W nowym projekcie grantowym Miasta Tarnowskie Góry, całą kwotę inwestycji trzeba będzie pokryć samodzielnie, jednak środki te zostaną zwrócone po zrealizowaniu montażu.

Nabór

Wnioski można było składać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wersję papierową należało dostarczyć do Kancelarii Ogólnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, natomiast wnioski elektroniczne można było przesyłać poprzez system ePUAP.

Znaczące Kierunki Projektu

Projekt zakłada maksymalny poziom dofinansowania wynoszący 85%, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ma wynosić 169 mln złotych.

Projekt grantowy obejmuje różnorodne dziedziny, takie jak instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne z buforem cieplnym, pompy ciepła, kotły na biomasę oraz magazyny energii elektrycznej. Istotnym założeniem jest, że energia wytworzona w ramach projektu ma być używana wyłącznie na cele socjalno-bytowe, wykluczając działalność rolniczą czy gospodarczą.

Zaangażowanie na Poziomie Regionalnym

Warto zauważyć, że wiosną 2023 roku Tarnowskie Góry zakończyły projekt instalacji OZE w ponad 700 nieruchomościach, co dowodzi zaangażowania miasta w rozwój energetyki odnawialnej. Projekt ten był możliwy dzięki 20-milionowemu dofinansowaniu, a teraz miasto stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele.

Zmiana klimatyczna i rosnące potrzeby energetyczne sprawiają, że projekty takie jak ten są kluczowe dla przyszłości regionu. Tarnowskie Góry, jako lider w dziedzinie OZE na terenie województwa śląskiego, nie tylko przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miasta, ale także stanowią inspirację dla innych społeczności w regionie.

Zobacz więcej wpisów