Ranking paneli fotowoltaicznych

Co roku instytut PVEL testuje panele fotowoltaiczne starając się wyłonić te najlepsze na rynku. Moduły poddawane są 5 testom, które albo nie mają swojego odpowiednika w podstawowych certyfikatach, albo wręcz przewyższają je trudnością.

1. Próba cykli termicznych TC600: sprawdza jakość spoiw lutowniczych.

2. Próba wilgoci i ciepła DH2000: sprawdza odporność na delaminację.

3. Próba obciążeń dynamicznych MSS: sprawdza odporność na mikropęknięcia ogniw.

4. Próba LID + LETID: sprawdza odporność na zjawisko LID i LETID.

5. Wyliczenia PAN: sprawdza ile kwh wyprodukuje 1kWp instalacji w ciągu roku.

Bardzo dobre wyniki osiągnął m.in. SunPower i ET Solar. Jeśli chcecie poznać wyniki innych producentów oraz szczegółowe osiągnięcia poszczególnych paneli PV w kolejnych testach, odwiedźcie portal https://fotowoltaikaonline.pl/nowosci/najlepsze-panele-fotowoltaiczne-2021-pvel

------------------------------------

Czym są próby LETID I LID?

LID – to zjawisko szybkiej i krótkotrwałej degradacji ogniwa pod wpływem promieniowania słonecznego.

LETID – to rodzaj degradacji związany z wysokimi temperaturami pracy modułu.

Zobacz więcej wpisów