Ubezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej i Pomp Ciepła

Instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne są nie tylko ekologicznym wyborem, ale również strategicznym inwestycją. Aby zabezpieczyć te cenne aktywa, coraz więcej osób decyduje się na ubezpieczenie tych instalacji. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia oraz korzyści związanych z ochroną przed różnymi ryzykami.

Przedmiotem Ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne zainstalowane na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, firmowych lub budowlach. Ubezpieczony obiekt musi znajdować się poza obszarami szczególnego ryzyka, takimi jak strefa wybrzeża morskiego czy tereny bezpośrednio zagrożone powodzią.

Co Obejmuje Ochrona?

Przedmiotem ubezpieczenia są kompletnie funkcjonalne instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, gotowe do pracy po udanych testach i rozruchu. Ochrona obejmuje fizyczne uszkodzenia, zniszczenia lub utratę, wymagające restytucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę.

Szkody mogą wynikać z różnych zdarzeń losowych, takich jak działania wody, pożar, zwarcie, działanie czynników atmosferycznych, kradzież, czy nawet działanie umyślne osób trzecich. Warto zaznaczyć, że ochrona obejmuje także zniszczenie lub uszkodzenie wymiennych elementów elektronicznych instalacji wynikające z oddziaływania czynnika zewnętrznego.

Dodatkowe Koszty Ochrony

Ubezpieczenie obejmuje ponadto uzasadnione i udokumentowane koszty związane z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia, usuwaniem szkód spowodowanych skażeniem lub zanieczyszczeniem, zakupem dodatkowej energii elektrycznej w przypadku uszkodzenia instalacji, oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Wartość Ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający, przy czym podstawą jest wartość odtworzeniowa (nowa) przedmiotu ubezpieczenia. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na każde zdarzenie.

Podsumowanie

Ubezpieczenie instalacji PV i pomp ciepła to nie tylko ochrona przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami, ale także spokój umysłu dla właścicieli odnawialnych źródeł energii. Wybierając to rozwiązanie, inwestorzy zyskują pewność, że ich inwestycje są bezpieczne, a ewentualne szkody zostaną skutecznie naprawione. W dzisiejszych czasach, gdzie rola energii odnawialnej staje się coraz ważniejsza, ubezpieczenie tych instalacji to kluczowy krok w kierunku zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju.

Masz pytania? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy.

Pamiętaj, że w Tom-Ener możesz ubezpieczyć pompę ciepła lub instalację fotowoltaiczną :)

Zobacz więcej wpisów