Czym jest świadectwo energetyczne obiektów budowlanych?

I jaka jest roczna ilość energii potrzebna użytkownikom gospodarstw domowych na ich codzienne czynności?
Zanim odpowiemy na te pytania zaznaczmy, że ilość energii jest określana przez współczynnik zużycia energii – Ep.

Do tej pory szacowało się, że wynosi on 95 kWh/m2rok. Od 2021 r., ze względu na europejską dyrektywę zobowiązującą członków Unii Europejskiej do zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię, współczynnik Ep ma być nie większy niż 70 kWh/m2rok.
Po co ta zmiana?
Dąży się do tego, aby nowo powstające budynki były bardziej energooszczędne. Do ich ogrzania będzie więc potrzeba mniej energii i paliw. Zmiany te zostały zapisane w prawie budowlanym. Ponadto, już od 2007 roku wymaga się okazywania świadectwa energetycznego dla obiektów budowlanych. Dokument ten określa wydajność zastosowanych rozwiązań energetycznych oraz zużycie energii. Każdy właściciel budynku powinien posiadać taki certyfikat i pamiętać o tym, aby co dziesięć lat go odnowić.
Jak obniżyć wskaźnik Ep?
Zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii, a więc na przykład zainwestować w panele fotowoltaiczne.

Zobacz więcej wpisów